پگاه آرمان عدالت

با ما همراه باشید

شیوه پذیرش پرونده

به طور کلی جریان پذیرش پرونده‌های حقوقی نیازمند به گذراندن مراحلی است که این مراحل شامل بخشهای مختلفی هستند. این بخشها از مراحل ابتدایی مشاوره‌های اولیه شروع و به تشکیل کارگروه و تیم رسیدگی به پرونده خاتمه می‌یابد. پارامتر اساسی در تمامی مراحل پذیرش پرونده و شروع به کار از جانب تیم وکلای با تجربه آرمان، اولویت بخشی به حقوق موکل و خدمت‌رسانی‌های همه جانبه به مراجعان گرامی است. در ادامه با شیوه پذیرش پرونده‌های حقوقی در آرمان به صورت مرحله‌ای آشنا خواهید شد:

مرحله اول؛ انجام مشاوره‌

در این مرحله همانطور که از نام آن پیداست، کلیه اظهارات موکل، شرایط حقوقی و موضوع قضایی مورد نظر، با وکلای برجسته و مشاوران حقوقی حاضر در تیم آرمان مطرح می‌شود. پس از ارائه کامل صحبتها و بررسی پرونده، تیم وکلا اقدام به ارزیابی راه‌های ممکن برای حل مسئله حقوقی می‌کنند و تمامی راهکارها و روشهای حل آن‌را به موکل ارائه می‌دهند. سپس در صورتی که موضوع قضایی محکمه پسند باشد و احتمال موفقیت در آن منطقی و قابل قبول باشد، پرونده به مرحله بعدی یعنی تدوین قرارداد فرستاده می‌شود.

مرحله دوم؛ تدوین قرارداد

برای دریافت خدمات و رسیدگی‌های حقوقی از جانب تیم وکلای آرمان بایستی موکل اقدام به تکمیل فرم‌های مربوطه کند. این سری از فرم‌ها حاوی مشخصات کامل فرد و درخواست شفاف و مکتوب او از تیم وکلا می‌باشد. ممهور به مهر بودن و یا دارای امضا و اثر انگشت بودن این سری از فرم‌ها توسط موکل یکی از شروط انعقاد قرارداد ما بین طرفین است. زمانی‌که تمامی این مراحل انجام شود و تیم مشاور ما آنها را تایید کند، رسما فرد تیم وکلای آرمان را به عنوان مدافع حقوقی خود در اختیار خواهد داشت.

مرحله سوم؛ ارزیابی موضوعی و ارجاع به دپارتمان تخصصی

با توجه به این که هر پرونده‌ای دارای موضوعات مختلف حقوقی است، نیاز به شناسایی و دسته‌بندی موضوعی آن امری لازم و ضروری است. این تقسیم‌بندی‌ها عمدتا به سبب ارجاع پرونده به دپارتمان تخصصی وکلای آن انجام می‌شود. در این دپارتمان‌ها کلیه خدماتی که به صورت انحصاری پیرامون مسئله حقوقی وجود دارد، برای پرونده در نظر گرفته می‌شود. تخصصی بودن کلیه امور سبب دقت بیشتر و طبیعتا سرعت بالاتر در حل آن خواهد شد.

مرحله چهارم؛ اختصاص کارگروه مربوطه و شروع کار

در این قسمت که آخرین مرحله از مراحل پذیرش پرونده حقوقی در آرمان است، تیم متخصص مربوطه انتخاب و وظیفه رسیدگی به پرونده را بر عهده می‌گیرند. در این تیم افرادی حضور دارند که هر یک برای انجام ماموریتی خاص انتخاب می‌شوند. تمامی اقدامات لازم مبنی بر تعقیب و دفاع از موکل و همراهی با او در تمامی جلسات دادگاهی و همچنین انجام مکاتبات و تدوین نامه‌ها و اسناد و درخواست‌ها در این مرحله انجام می‌شود.