پگاه آرمان عدالت

با ما همراه باشید

درباره ما

 پگاه آرمان عدالت متشکل از وکلای متخصص در امور و حوزه‌های مختلف ملکی، تجاری، بیمه، امورقراردادها، اختلاف کارگر و کارفرما و پیمانکار، امورمالیاتی ، اداری و گمرکی، خانواده، کیفری اعم از جرائم عمومی و اختصاصی، نظامی، تخلفات اداری و کمسیسون‌های مختلف اعم از تصمیمات آراء ماده 100 شهرداری و کمیسیون‌های شورای عالی شهرسازی، تغییر کاربری، هیاتهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری، دعاوی زیست محیطی، داوری موارد اختلاف بین تجار ایران، ایتالیا، آذربایجان و روسیه است که با تفکیک هر موضوع از طریق وکیل متخصص آماده مشاوره و پیگیری در مراجع صالح میباشد.
خدمات ارائه شده توسط پگاه آرمان عدالت به شرح ذیل دسته بندی میشود: الف) خدمات مربوط به حوزه دعاوی حقوقی شامل وکالت، تنظیم دادخواست، نگارش لایحه، تنظیم قرارداد و … عبارت است از:
-دعاوی املاک و اراضی، دعاوی ثبتی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری -تامین اجتماعی و مالیات، وهر موضوع مربوط به دیوان عدالت اداری
-امور و دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، گمرکی، بیمه اسناد تجاری، نحوه صدور اسناد تجاری، بروات، چک، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری
-اختلافات موجر ومستاجر، روابط موجر و مستاجر و …
ب) خدمات مربوط به حوزه دعاوی کیفری شامل وکالت، تنظیم شکواییه، نگارش لایحه و دفاع از آن در جرایمی همچون کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و …
پ) خدمات مربوط به حوزه دعاوی خانوادگی شامل وکالت، تنظیم دادخواست، نگارش لایحه و دفاع از آن در دعاوی همانند مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و حضانت نصب و عزل امین و …
ت) خدمات مربوط به حوزه حقوق سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی شامل وکالت، تنظیم دادخواست، نگارش لایحه، تنظیم قرارداد و … ث) اختلافات بین کارگر و کارفرما و پیمانکار
ج) داوری: اعم از قبول داوری، دعوی اجرا و یا ابطال رای داور چ) خدمات مربوط به حوزه دعاوی زیست محیطی درحدامکان همکاری با موسسات مردم نهادوطرح دعوی علیه متعرضان به منابع طبیعی اعم ازجنگلها، کوه‌ها، سواحل، دریاها، رودخانه‌ها، حفظ آبهای زیر زمینی و حقابه‌ها دراجرای اصول هشتم و پنجاه قانون اساسی ومشاوره دراین خصوص در حدامکان تبرعه ی محدود خدمات و وکلای ما تهران وسایر استان ها میباشد
*** ارائه خدماتی همچون تنظیم دادخواست، شکوائیه، لوایح دفاعی، قرارداد، اظهارنامه و سایر اسناد قضایی با هزینۀ مناسب و متعارف انجام می‌شود.